Carreer

(in Turkish)
AKADEMİK ÜNVANLAR

Proje Asistanı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 2006-2009

Araştırma Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 2009-2012

Dr. Araştırma Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 2012-2013

Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2013-2015

Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2015-2016

Post-Doc., dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)-LNL, Italy, 2017-2018

Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 2016-2020

Prof.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 2020-


İDARİ GÖREVLER (Devam edenler)

Müdür Yardımcısı 2013 - 2016
Cumhuriyet Üniversitesi / Sağlık Hizmetleri MYO

Yüksekokul Kurulu Üyesi 2013 - 2015 / 2019 -
Cumhuriyet Üniversitesi / Sağlık Hizmetleri MYO

Yönetim Kurulu Üyesi 2013 - 2015 / 2019 -
Cumhuriyet Üniversitesi / Sağlık Hizmetleri MYO


Yönetim Kurulu Üyesi 2019 - 2019
Cumhuriyet Üniversitesi / Turizm Fakültesi

Müdür 2016 - 2017
Cumhuriyet Üniversitesi / Kangal MYO

Yüksekokul Kurulu Üyesi 2016 - 2017
Cumhuriyet Üniversitesi / Kangal MYO

Yönetim Kurulu Üyesi 2016 - 2017
Cumhuriyet Üniversitesi / Kangal MYO

4004 Projeleri İl Temsilcisi 2016 - 2017
TÜBİTAK

Senato Üyesi 2016 - 2017 / 2019 -
Cumhuriyet Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyesi 2016 - 2017 / 2019 -
Cumhuriyet Üniversitesi / Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdür 2019 -
Cumhuriyet Üniversitesi / Sağlık Hizmetleri MYO

Bölüm Başkan Yardımcısı 2019 -
Cumhuriyet Üniversitesi / Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Nükleer Fizik AD Başkanı 2019 -
Cumhuriyet Üniversitesi / Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Erasmus Koordinatörü 2019 -
Cumhuriyet Üniversitesi / Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Müdür Yardımcısı 2019 -
Cumhuriyet Üniversitesi / Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uyg. Arş. Mer.DERSLER

Önlisans Dersleri

Temel Fizik 1
Fizik ve Geometrik Optik 1-2
Röntgen Fiziği
Elektrik-Elektronik
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Nükleer Tıp
Matematik
Optik Aletler ve Kullanımı
Optisyenlik Uygulama
Radyasyondan Korunma


Lisans Dersleri

Temel Fizik Uyg. 1-2
Kuantum Mekaniği Uyg. 1-2
Elektronik Uyg.
Atom ve Molekül Fiziği Lab.
Elektronik Lab.
Fizik ve Optik Lab.
Matematiksel Modelleme
Robotik
Temel Fizik Lab. 1-2
Nükleer Fizik
Temel Fizik 1-2
Tıbbi Fizik


Yüksek Lisans Dersleri (Master and Ph.D. Courses)

İleri Nükleer Fizik (Advanced Nuclear Physics)
Radyasyon Algılama ve Ölçme (Radiation Detection and Measurements)
Nükleer Modeller (Nuclear Models)
Yapay Sinir Ağlarının Fiziksel Uygulamaları (Physical Applications of Neural Networks)
Lens Tasarımı ve Kusurları (Lens Design and AberrationEDITOR

Cumhuriyet Science Journal 2012-

Book Editor: NÜKLEER ENERJİ Nükleer Süreç Kavramlarına, Sistemlerine ve Uygulamalarına Giriş (NUCLEAR ENERGY An Introduction to the Cocepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes), 7. Baskıdan Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015, ISBN:978-605-320-174-8.


REFEREE

Physics Scripta
Applied Radiation and Isotopes
Modern Physics Letters A
International Journal of Physical Sciences
Measurement
Neural Computing and Applications
American Journal of Modern Physics
Indian Journal Of Physicss
Expert Systems With Applications
International Journal of Engineering and Innovative Technology
International Journal of Electrical Power and Energy Systems
Cumhuriyet Science Journal
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
ALKU Journal
Afyon Karahisar Üniversitesi Fen Bilimleri DergisiEVENTS

1) 2nd National Particle Accelerator and Its Applications Congress, Ankara, Turkey, 2004.

2) 1st National Particle Accelerators Summer School, Ankara, Turkey, 2005.

3) AGATA Week, Legnaro, Italy, 2007.
4) AGATA Detector Acceptance Tests, Köln, Germany, 2007.
5) TPS 3rd National Particle Accelerators and Detectors Summer School, Bodrum, Turkey, 2007.

6) The 6th Balkan School on Nuclear Physics, Troyan, Bulgaria, 2008.

7) NEDA- New Neutron Detector for SPIRAL 2, İstanbul, Turkey, 2009.
8) TPS 26th International Physics Congress, Bodrum, Turkey, 2009.

9) The 7th Balkan School on Nuclear Physics, Adrasan, Turkey, 2010.
10) AGATA Physics Workshop, İstanbul, Turkey, 2010.

11) TPS 28th International Physics Congress Bodrum, Turkey, 2011.

12) NUFRA 2013, Kemer, Turkey, 2013.
13) 6th International Workshop on Nuclear Structure Properties, Karabük, Turkey, 2013.
14) From Nucleus to Nuclei, Yozgat, Turkey, 2013.
15) 2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Science, Czech Republic, 2013.

16) Turkish-German year of Science Workshopon Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions, İstanbul, Turkey, 2014.
17) 2547 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Uygulamaları, Kayseri, Turkey, 2014.
18) 7th International Workshop on Nuclear Structure Properties, Sinop, Turkey, 2014.
19) NUBA Conference, Antalya, Turkey, 15-21 September 2014.
20) Sağlık İletişimi ve İletişim Sağlığı, Sivas, Turkey, 2014.
21) Nuclear Structure Studies Using Empirical and Theoretical Ground and Excited State Properties, İstanbul, Turkey, 18-20 November 2014.
22) 7th International Workshop on Nuclear Structure Properties, Sinop, Turkey, 2014.

23) TC Sağlık Bakanlığı, Paramedik Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı, Antalya, Turkey, 2015.
24) International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Osmaniye, Turkey, 2015.
25) 3. Üniversiteler arası Optisyenlik Programı Eğitim Şurası, İzmir, Turkey, 2015.
26) Akademik Düzeyde Araştırma Projesi Hazırlama, Sivas, Turkey, 2015.
27) 8th International Workshop on Nuclear Structure Properties, Sakarya, Turkey, 2015.
28) Eğitim Becelerini Geliştirme Kursu, Sivas, Turkey, 2015.
29) Optik Şehri Sivas'da 1. Optisyenlik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 19-21 October 2015.

30) 4th International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, Niş, Serbia, 23-27 May 2016.
31) 9th International Workshop on Nuclear Structure Properties, Sivas, Turkey, 1-3 September 2016. (ORGANIZER)
32) Lumidoz 10, Adana, Turkey, 5-7 September 2016.
33) Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde YTSAM Bilim ve Teknoloji Konferansı (Dr. Hasan Celal Güzel), Ankara, Turkey, 3-6 Ekim 2016.
34) TR-Dizin Editör Çalıştayı, Ankara, Turkey, 2016.
35) I. International Underground Resources and Energy Conference, Yozgat, Turkey, 6-8 October 2016.
36) XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kuşadası, Turkey, 12-14 Ekim 2016.

37) Türkiye-Ukrayna Nükleer Eğitim işbirliği Çalıştayı, Ankara, Turkey, 2017.
38) Dalga ve Parçacık Tipi Radyasyon Etkileşmeleri Monte Carlo Uygulamaları, Samsun, Turkey, 2017.
39) Selected Topics in Nuclear and Atomic Physics, Fiera di Primiero, Italy, 2017.

40) Quantum Phase Transitions in Nuclei and Many-Body Systems-QPTn-9, Padova, Italy, 2018.
41) Ortak Akılla Yarınlara 2018 Sivas Çalıştayı, Sivas, Turkey, 2018.
42) International Conference on Innovative Engineering Applications, Sivas, Turkey, 20-22 September 2018.
43) 11th International Workshop on Nuclear Structure Properties, Trabzon, Turkey, 2018.

44) International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Amasya, Turkey, 2019.
45) 12th International Workshop on Nuclear Structure Properties, Bitlis, Turkey, 11-13 September 2019.
46) International European Congress on Mathematics, Engineering, Natural and Medical Sciences-IV, Antalya, Turkey, 2019.
47) 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 2019.
48) International Cancer Days, Sivas, Turkey, 2019.
49) Orta Anadolu Ekonomi Forumu, Sivas, Turkey, 2019.
50) 4. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2019.
Activities
Projects
Publications

Projects

1) Gama ışın spektroskopisinde iz sürme tekniğinin geliştirilmesi ve AGATA projesine aktif katılım. TÜBİTAK 106T055. Scholar. 2006-2009.
2) AGATA HPGe iz sürme dedektörlerinde nötronların gama ışınlarından ayırt edilmelerinin deneysel ve teorik incelenmesi. CÜBAP F-361. Project Coordinator. (2013).
3) Proton spinine gluon katkısının tek üst kuark üretimiyle incelenmesi. CÜBAP F-359. Project Employee. (2013).
4) Galyum izotoplarının fotonükleer reaksiyon ürünlerine ait enerji seviyelerinin ve yarı ömürlerinin deneysel olarak belirlenmesi. CÜBAP SHMYO-007. Project Coordinator. (2015).
5) Erbiyum izotoplarının fotonükleer reaksiyon ürünlerine ait enerji seviyelerinin ve yarı ömürlerinin deneysel olarak belirlenmesi. Sinop University BAP. Project Employee. (2016).
6) Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK 114K504. Researcher. 2014-2016.
7) Relativistik Ortalama Alan Modeli Için Nükleer Etkilesme Parametrelerinin İyilestirilmesi. TÜBİTAK 115F291. Researcher. (2017)
8) Ağır Çift-Çift Çekirdeklerin (Z=80-100) Taban Durum Nükleer Özelliklerinin Belirlenmesi. CÜBAP Project Coordinator. SHMYO-010 (2017).
9) Yarı Deneysel Kütle Formülü Katsayılarının Yapay Sinir Ağları Metodu ile İyileştirilmesi. CÜBAP Project Coordinator. SHMYO-008 (2017).
10) Si, S ve Ar İzotopları için Nükleer Enerji Seviyeleri ve Taban Durum Nükleer Özelliklerinin Hesaplanması. CÜBAP Project Coordinator. SHMYO-015 (2019).
11) Nükleer Haritanın p Kabuğunda Yer Alan Z=2-8 Atom Sayılı Çekirdekleri için Kabuk Modeli Hesapları ve Etkileşme Hamiltonyenlerinin İncelenmesi. CÜBAP Project Coordinator. F-616 (Ongoing).
12) Enerji verimliliği yaklaşımı ile Akıllı Kampüs Aydınlatma Projesi; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulaması. CÜBAP Project Employee. RGD-029 (2020).

Publications

2020

SCI-Indexed Papers

33) Serkan Akkoyun and M. Kemal Bahar. Plasma shielding effects on nuclear spectra: 18Ne application. Physical Review C (submitted)

32) Serkan Akkoyun and Yunis Torun. Neuro-fuzzy modeling of deformation parameters for fusion-barriers. Nuclear Engineering and Technology (Accepted)

31) M.K. Bahar, F. Ungan, H. Kaya, S. Akkoyun. Optical analysis of quantum dot with velocity-dependent potential. International Journal of Quantum Chemistry 2020 (2020) 1.

30) Serkan Akkoyun. Estimation of fusion reaction cross-sections by artificial neural networks. Nuclear Instruments and Physics Research B 462 (2020) 51.


Other Indexed Papers (TR-Dizin)

Serkan Akkoyun. Nuclear Shell Model Calculations for A=49 Isobars. Turkish Journal Of Science and Health 1 (2020) 3.

Serkan Akkoyun and Hüseyin Kaya. Estimations of Cross-Sections for Photonuclear Reaction on Calcium Isotopes by Artificial Neural Networks. 24 (2020) 1117.

Serkan Akkoyun and Tuncay Bayram. Investigation of Nuclear Structures of Self-conjugate Zn, Ge, Se, Kr, Sr Nuclei. Int. J. Adv. Eng. Pure Sci. 32 (2020) 473.

Serkan Akkoyun, Yasemin Ayhan and Tuncay Bayram. Nuclear Shell Model Calculations for Ca Isotopes. BEU Journal of Science 9 (2020) 1102.

Özhan Pazarcı, Yunis Torun and Serkan Akkoyun. Estimation of the future fracture epidemiology in the patients applying to the emergency department with long short time memory method. Cumhuriyet Sci. J., 41 (2020) 741.

Nadjet Laouet, Fatima Benrachi and Serkan Akkoyun. N = Z even–even proton‐rich nuclei and nuclear structure. SN Applied Sciences 2 (2020) 1775.

Serkan Akkoyun and Tuncay Bayram. Production Cross-Section of 51Cr Radioisotope Using Artificial Neural Networks. Turkish Journal Of Science and Health (submitted)

2019

SCI-Indexed Papers

29) Ö. Pazarcı, Y. Torun, S. Akkoyun and Yaşar Taştemür. Estimation of Tibia Length for Turkish Adults by Using Artificial Neural Network. (Submitted)

Other Indexed Papers (TR-Dizin)

Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Mahmut Böyükata. Shell Model Calculations for some pf Shell Nuclei. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi Özel Sayı (NSP 2018) (2019) 18-22.

Serkan Akkoyun and Tuncay Bayram. Shell Model Calculations for Proton-rich Zn Isotopes via New Generated Effective Interaction by Artificial Neural Networks. Cumhuriyet Sci. J., Vol.40-3 (2019) 570-577.

Serkan Akkoyun, Nihat Yildiz, and Huseyin Kaya. Neural Network Estimation for Attenuation Coefficients for Gamma-Ray Angular Distribution. Physics of Particles and Nuclei Letters 16 (2019) 397-401.

Proceedings

Serkan AKKOYUN, Tuncay BAYRAM. THEORETICAL CALCULATIONS FOR ENERGY LEVELS IN Ne ISOTOPES. INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES-III Proceeding Book (2019) 20.

Serkan AKKOYUN, Tuncay BAYRAM. REDUCED ELECTRIC QUADRUPOLE TRANSITION PROBABILITIES OF Mg ISOTOPES. INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES-III Proceeding Book (2019) 25.

Serkan Akkoyun and Tuncay Bayram. ESTIMATIONS OF Ti(?,?)Ti REACTION CROSS-SECTIONBY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ TAM METİN KİTABI (2019) 262.

Serkan Akkoyun and Tuncay Bayram. SHELL MODEL CALCULATIONS FOR N=Z NUCLEI IN FPG SHELL. ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ TAM METİN KİTABI (2019) 267.

Tuncay Bayram and Serkan Akkoyun. ON THE GROUND-STATE NUCLEAR PROPERTIES OF EVEN-EVEN N=40 ISOTONES. ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ TAM METİN KİTABI (2019) 272.

S. Akkoyun and M. Böyükata. Theoretical calculations of energy levels for even-even Si, S and Ar nuclei. TESNAT (2019) Proceedings, 7.

G. Koçak and S. Akkoyun. Some energy transitions in Ti and its yields after photonuclear reaction. TESNAT (2019) Proceedings, 13.

Ş. Şentürk, T. Bayram and S. Akkoyun. On the ground-state nuclear properties of superheavy Hs, Ds and Cn nuclei. TESNAT (2019) Proceedings, 23.

Tuncay Bayram and Serkan Akkoyun. Triaxiality in N=32 Isotones with Covariant DFT. Book Of Proceedings of The 5th International Conference On Engineerıng And Natural Sciences (2019) 400.

Serkan Akkoyun and Tuncay Bayram. Determination of some energy transitions of Ga products after photonuclear reaction. Book Of Proceedings of The 5th International Conference On Engineerıng And Natural Sciences (2019) 404.

Serkan AKKOYUN and Tuncay BAYRAM. SHEL MODEL CALCULATION FOR A=49 ISOTONES. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES-4 Proceeding Book (2019) 78.

Serkan AKKOYUN. PREDICTIONS OF PHOTONUCLEAR REACTION CROSS-SECTION ON NICKEL ISOTOPES BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES-4 Proceeding Book (2019) 82.

Projects

Nükleer Haritanın p Kabuğunda Yer Alan Z=2-8 Atom Sayılı Çekirdekleri için Kabuk Modeli Hesapları ve Etkileşme Hamiltonyenlerinin İncelenmesi. CÜBAP Project Coordinator. F-616 (Ongoing).

Enerji verimliliği yaklaşımı ile Akıllı Kampüs Aydınlatma Projesi; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulaması. CÜBAP Project Employee. RGD-029 (Ongoing).

Si, S ve Ar İzotopları için Nükleer Enerji Seviyeleri ve Taban Durum Nükleer Özelliklerinin Hesaplanması. CÜBAP Project Coordinator. SHMYO-015 (2019).

2018

SCI-Indexed Papers

28) Tuncay Bayram, Serkan Akkoyun. Determinations of 171Er half-life and some 171Tm transition energies. Nuclear Science and Techniques (2018) 29:39.

27) Tuncay Bayram, Serkan Akkoyun and Şevki Şentürk. Adjustment of Non-linear Interaction Parameters for Relativistic Mean Field Approach by Using Artificial Neural Networks. Physics of Atomic Nuclei 81 (2018) 288-295.

26) Ömer Polat, Nihat Yildiz and Serkan Akkoyun. Consistent neural network empirical physical formula constructions for nonlinear scattering intensities of dye-doped nematic liquid crystals with ultraviolet pump laser-driven Fredericksz threshold shifts. Optik 158 (2018) 204-210.

Other Indexed Papers (TR-Dizin)

Nihat Yildiz, Serkan Akkoyun, Hüseyin Kaya. Consistent Empirical Physical Formula Construction for Gamma Ray Angular Distribution Coefficients by Layered Feedforward Neural Network. Cumhuriyet Sci. J., Vol.39-4 (2018) 928-933.

Proceedings

S. Akkoyun and T. Bayram. Shell Model Calculation for F and Al Isotopes. International Conference on Innovative Engineering Application Book of Full Text Proceedings (2018) 89.

S. Akkoyun, G. de Angelis, D. Bazzacco, G. Colucci, F. Galtarossa, A.Goasduff, G. Jaworski, S. Lenzi, R. Menegazzo, D. Mengoni, D.R. Napoli, F. Recchia, D. Testov, J.J. Valiente-Dobón, D. Verney. Low-lying states in 86Rb from fusion evaporation reaction. LNL Annual Report (2018) 33.

2017

Other Indexed Papers (TR-Dizin)

Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Şevki Şentürk. Ground-state properties of some N=Z nuclei. Journal of Nuclear Sciences 4 (2017) 45-49

Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Yücel Özgüven. 116,117,118,119,120,124Sn ve233,234,235,236,238U İzotopları İçin Dev Dipol Rezonans Enerjilerinin Kestirimi. AKU J. Sci. Eng.17 (2017) 021104 (426-431).

Oğuzhan Görler and Serkan Akkoyun. Artificial Neural Networks Can be Used as Alternative Method to Estimate Loss Tooth Root Sizes for Prediction of Dental Implants. Cumhuriyet Science Journal 38 (2017) 385-395.

Serkan Akkoyun and Tuncay Bayram. Surface Energy Coefficient Determination in Global Mass Formula from Fission Barrier Energy. Cumhuriyet Sci. J.,38-4 (2017) 711-715.

Proceedings

Nihat Yildiz, Serkan Akkoyun, Hüseyin Kaya. Determination of continuous slowing-down approximatıon (csda) range for protons by neural network. Proceedings Book of 1th International Conference on Progress in Applied Science (2017) 145-148.

Tuncay Bayram and Serkan Akkoyun. An approach to adjustment of relativistic mean field model parameters. EPJ Web of Conferences 146 (2017) 12033.

G. Carozzi, et al. Test of 3He target to be used for transfer reactions in inverse kinematics. LNL Annual Report (2017) 26.

M. L. Jurado-Gomez, et al. Octupole correlations above 100Sn: 3? state in 118Ba. LNL Annual Report (2017) 42.

Projects

Relativistik Ortalama Alan Modeli Için Nükleer Etkilesme Parametrelerinin İyilestirilmesi. TÜBİTAK 115F291. Researcher. (2017).

Ağır Çift-Çift Çekirdeklerin (Z=80-100) Taban Durum Nükleer Özelliklerinin Belirlenmesi. CÜBAP Project Coordinator. SHMYO-010 (2017).

Yarı Deneysel Kütle Formülü Katsayılarının Yapay Sinir Ağları Metodu ile İyileştirilmesi. CÜBAP Project Coordinator. SHMYO-008 (2017).

2016

SCI-Indexed Papers

25) Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Serkan Akkoyun, Fatih Dulger, Haris Dapo and Ismail Boztosun. Energy level and half-life determinations from photonuclear reaction on Ga target. International Journal of Modern Physics E 25 (2016) 1650045 (12 pages).

24) Tuncay Bayram, Serkan Akkoyun, Serhat Uruk, Haris Dapo, Fatih Dulger and Ismail Boztosun. Transition energy and half-life determinations of photonuclear reaction products of erbium nuclei. International Journal of Modern Physics E 25 (2016) 1650107 (8 pages).

23) İlhan Otağ, Aynur Otağ, Serkan Akkoyun and Mehmet Çimen. Estimation of the femur length from its proximal measurements in Anatolian Caucasians by artificial neural networks. Australian Journal of Forensic Sciences, 48 (2016) 279-286.

Other Indexed Papers (TR-Dizin)

Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram. 106Sg, 107Bh and 108Hs çekirdekleri için Alfa Bozunum Enerjilerinin Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimler i Dergisi, 37-2 (2016) 120-128.

Tuncay BAYRAM, Serkan AKKOYUN, Şevki ŞENTÜRK. 124-134Xe Izotopları için Triaxiall RMF Hesaplamaları. Cumhuriyet Science Journal 37 (2016) S21-S26.

Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Nihat Yildiz. Estimations of Radiation Yields for Electrons in Various Absorbing Materials. Cumhuriyet Science Journal 37 (2016) S59-S65.

Proceedings

Tuncay Bayram, Serkan Akkoyun, Necati Çelik, Emel Hacıislamoğlu, Serhat Uruk, Sevki Sentürk. The impossibility of producing I-131 from its daughter Xe-131 by photonuclear reactions. RAD Conference Proceedings, vol. 1 (2016) 26-28.

Serkan Akkoyun, Gökhan Koçak, Tuncay Bayram. Half-lives of 47Sc isotope from photonuclear reactions. RAD Conference Proceedings, vol. 1 (2016) 55-57.

Tuncay BAYRAM, Serkan AKKOYUN, Haris DJAPO, Fatih DULGER, Ismail BOZTOSUN. 171Er HALF-LIFE AND SOME 171Tm TRANSITION ENERGIES MEASUREMENTS. 16th International Balkan Workshop on Applied Physcs. (2016) 107.

Serkan AKKOYUN, Tuncay BAYRAM. Neural Network Semi-Empirical Mass Formula Coefficient Determination By Using Medium Mass Nuclei. 16th International Balkan Workshop on Applied Physcs. (2016) 108.

Tuncay BAYRAM, Serkan AKKOYUN. On The Predictive Power Of ANN Method For RMF Model Parameters. 16th International Balkan Workshop on Applied Physcs. (2016) 122.

Tuncay BAYRAM, Serkan AKKOYUN. Transition Energy and Half-Life Measurements for Photo-Nuclear Reaction Products of Erbium Nuclei. IX. International Workshop on Nuclear Structure Properties (2016) 36.

Ş. ŞENTÜRK, T. BAYRAM, S. AKKOYUN. Triaxiall RMF Calculations for 124-134Xe Isotopes. IX. International Workshop on Nuclear Structure Properties (2016) 95.

BAYRAM Tuncay,AKKOYUN Serkan (2016). An Approach to Adjustment of Relativistic Mean Field Model Parameters. ND 2016 International Conference on Nuclear Data for Science and Technology, Brugge, Belgium.

BAYRAM Tuncay,AKKOYUN Serkan (2016). Cross-sections calculations for 100(g,p)99Tc Reaction.X. International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Turkey.

AKKOYUN Serkan,BAYRAM Tuncay(2016). Determination of Semi-Empirical Mass Formula Coefficent by Neural Network.X. International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Turkey.

Kitap

Serkan AKKOYUN ve Tuncay BAYRAM. Fizik ve Geometrik Optik 1 ve 2. Seçkin Yayıncılık (2016) 978-975-02-3887-1.

Projects

Erbiyum izotoplarının fotonükleer reaksiyon ürünlerine ait enerji seviyelerinin ve yarı ömürlerinin deneysel olarak belirlenmesi. Sinop University BAP. Project Employee. 2016.

Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK 114K504. Researcher. 2014-2016.

2015

SCI-Indexed Papers

22) Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fatih Dulger, Haris Dapo, Ismail Boztosun, 2016. Energy level and half-life determinations from photonuclear reaction on Ga target. International Journal of Modern Physics E- Nuclear Physics, 25(8) (2016) 1650045.

Other Indexed Papers (TR-Dizin)

Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Seyit Okan Kara. A study on estimation of electric quadrupole transition probability in nuclei. Ankara University Journal of Nuclear Sciences, 2 (2015) 7-10.

İlhan Otağ, Serkan Akkoyun, Yaşar Taştemur, Mehmet Çimen. Bohler's angle estimations in calcaneus bone by using artificial neural networks. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimler i Dergisi, 36-5 (2015) 57-63.

Tuncay BAYRAM, Serkan AKKOYUN, Şevki ŞENTÜRK, Serhat URUK. Süper Ağır Rf (Z=104) İzotoplarının Taban Durum NÜkleer Özellikleri için Rölativistik Ortalama Alan Hesaplamaları. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimler i Dergisi, 36-7 (2015) 12-22.

Proceedings

ŞENTÜRK Şevki, BAYRAM Tuncay, URUK Serhat ( 2015). RMF Estimations for Ground State Nuclear Properties of RF Nuclei.VIII. International Workshop on Nuclear Structure Properties, Sakarya, Turkey.

URUK Serhat, BAYRAM Tuncay, AKKOYUN Serkan, ŞENTÜRK Şevki (2015).Calculations for Photo-nuclear Cross Sections of Xe-131.VIII. International Workshop on Nuclear Structure Properties, Sakarya, Turkey.

BAYRAM Tuncay, AKKOYUN Serkan (2015). An Analysis of Photonuclear Cross-Sections for Er Nuclei. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), Osmaniye, Turkey.

AKKOYUN Serkan,BAYRAM Tuncay(2015). Energy Level, Half-life an Activity Measurements from Photonuclear Reactions. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), Osmaniye, Turkey.

Dulger, F., Akkoyun, S., Bayram, T., Dapo, H., Boztosun, I. Energy levels and half lives of Gallium isotopes obtained by photo-nuclear reaction. Journal of Physics Conference Series, 590 (2015) 012051.

Akkoyun, S., Bayram, T., Kara, SO. Photonuclear Reaction Cross Sections for Gallium Isotopes. Journal of Physics Conference Series, 590 (2015) 012047.

Kitap

A.Hakan YILMAZ, Abdullah AYDIN, Tuncay BAYRAM, Serkan AKKOYUN ve A.Alper BİLLUR. Nükleer Enerji. Nobel Yayınları (2015) 6053201748.

Projects

Galyum izotoplarının fotonükleer reaksiyon ürünlerine ait enerji seviyelerinin ve yarı ömürlerinin deneysel olarak belirlenmesi. CÜBAP Project Coordinator. SHMYO-007 (2015).

2014

SCI-Indexed Papers

21) S. Akkoyun, T. Bayram, T. Turker. Estimations of Beta-decay Energies Through the Nuclidic Chart by Using Neural Network, Radiation Physics and Chemistry, 96 (2014) 186-189.

20) Tuncay Bayram, Serkan Akkoyun and S.Okan Kara. A study on ground-state energies of nuclei by using neural networks. Annals of Nuclear Energy, 63 (2014), 172-175.

19) M. Şenyiğit, A. Ataç, S.Akkoyun, et al. Identification and rejection of scattered neutrons in AGATA, Nuclear Instruments Methods in Physics Research A, 735 (2014) 267-276.

18) İlhan Otağ, Aynur Otağ, Serkan Akkoyun, Mehmet Çimen. A way in determination of patellar position: Ligamentum patellae angle and a neural network application. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 34 (2014) 184-188.

17) Akkoyun Serkan, Bayram Tuncay. Estimations of fission barrier heights for Ra, Ac, Rf and Db nuclei by neural networks. International Journal of Modern Physics E- Nuclear Physics, 23 (2014) 1450064.

16) Kara, S. Okan, Akkoyun, Serkan, Bayram, Tuncay. Probing for leptophilic gauge boson Z(l) at ILC with root s=1 TeV by using ANN. International Journal of Modern Physics A, 29(30) (2014) 1450171.

15) İ. Otag, A. Otag, S. Akkoyun and M. Çimen. Estimation of the femur length from its proximal measurements in Anatolian Caucasians by artificial neural networks. Australian Jounal of Forensic Sciences, (2015) 1-8.

Other Indexed Papers (TR-Dizin)

Serkan Akkoyun ve Nilay Akkoyun. Unbihexium Elementinin E4, M4, E5 ve E5 Geçişleri İçin Dönüşüm Katsayılarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi. C.Ü. Fen. Bil. Dergisi, 35-I (2014), 58-68.

A.Alper Billur, Serkan Akkoyun, Murat Bursal. Kuantum mekaniksel sıra değiştirme bağıntılarının bir optik deneyi yoluyla öğretimi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 26(1), (2014) 1-12.

Proceedings

AKKOYUN Serkan, BAYRAM Tuncay, KARA S Okan (2014). Photonuclear Reaction Performed on Gallium. VII. International Workshop on Nuclear Structure Properties, Sinop, Turkey.

BAYRAM Tuncay, AKKOYUN Serkan (2014). Critical Point Nuclei Search for A~60 Region in Mean Field Approach. Nuclear Structure Studies Using Empirical and Theoretical Ground and Excited State Properties, İstanbul, Turkey.

T.Bayram, S. Akkoyun, S.O. Kara. Alpha-decay half-life calculations of superheavy nuclei using artificial neural networks. Journal of Physics Conference Series, 490 (2014) 012105.

S.O. Kara, T. Bayram, S. Akkoyun. A study on structural evolution of Nd142-164 isotopes. Journal of Physics Conference Series, 490 (2014) 012106.

2013

SCI-Indexed Papers

14) Nihat Yildiz and Serkan Akkoyun. Neural network consistent empirical physical formula construction for neutron-gamma discrimination in gamma ray tracking. Annals of Nuclear Energy, 51 (2013) 10-17.

13) Serkan Akkoyun and S. Okan Kara. An Approximation to the Cross Sections of Zl Boson Production at CLIC by Using Neural Networks. Central European Journal of Physics, 11-3 (2013) 345-349.

12) Serkan Akkoyun. Time-of-flight discrimination between gamma-rays and neutrons by using artificial neural Networks. Annals of Nuclear Energy, 55 (2013) 297-301.

11) F.C.L. Crespi, R. Avigo, F. Camera, S. Akkoyun, et al. Response of AGATA Segmented HPGe Detectors to Gamma Rays up to 15.1 MeV. Nuclear Instruments Methods in Physics Research A, 705 (2013) 47-54.

10) Serkan Akkoyun. A method for determination of gamma-ray direction in space. Acta Astronautica, 87 (2013) 147-152.

9) S. Akkoyun, T. Bayram, S.O. Kara and A. Sinan. An artificial neural network application on nuclear charge radii. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 40 (2013) 055106.

8) T. Bayram and S. Akkoyun. An analysis of E(5) shape phase transitions in Cr isotopes with covariant density functional theory. Physics Scripta, 87 (2013) 065201.

7) Serkan Akkoyun and Nihat Yildiz. Construction of consistent neural network empirical physical formulas for detector counts in neutron exit channel selection. Measurement, 46 (2013) 3192-3197.

6) V. Vandone, et al. Global properties of K hindrance probed by the gamma decay of the warm rotating 174W nucleus. Physical Review C, 88-3 (2013) 034312.

5) T. Bayram, S. Akkoyun, S.O. Kara, A. Sinan, New parameters for nuclear charge radius formulas. Acta Physica Polonica B, 44-8 (2013) 1791-1799.

Other Indexed Papers (TR-Dizin)

Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, S. Okan Kara. Improvement studies on neutron-gamma separation in HPGe detectors by using neural networks. Cumhuriyet Science Journal 34 (2013) 42-51.

S. Akkoyun, T. Bayram, S.O. Kara and N. Yildiz. Consistent empirical physical formulas for potential energy curves of 38-66Ti isotopes by using neural networks. Physics of Particle and Nuclei Letters, 10 (2013) 528-534.

Proceedings

AKKOYUN Serkan, BAYRAM Tuncay, KARA S Okan (2013). Transition Probability Predictions in Nuclei by Using Artificial Neural Networks. VI. International Workshop on Nuclear Structure Properties, Karabük, Turkey.

KARA S Okan, AKKOYUN Serkan, BAYRAM Tuncay (2013). An Extra New Gauge Boson: Leptophilic Zl. VI. International Workshop on Nuclear Structure Properties, Karabük, Turkey.

BAYRAM Tuncay, AKKOYUN Serkan (2013). An interesting and unusual method for modifying of Skyrme Parameters. Fourth International Conference on Nuclear Fragmentation: From Basic Research to Applications, Antalya, Turkey,

AKKOYUN Serkan, BAYRAM Tuncay, KARA S Okan, SİNAN Alper (2013). A Study on Nuclear Charge Radius by Using Artificial Neural Networks. Fourth Bozok Science Workshop: Studies on Structure and Dynamics from Nucleus to Clusters.

BAYRAM Tuncay, AKKOYUN Serkan (2013). A Systematic Investigation for Shape of 52-66Cr in the Relativistic Mean Field Theory. Fourth Bozok Science Workshop: Studies on Structure and Dynamics from Nucleus to Clusters.

BAYRAM Tuncay, AKKOYUN Serkan, KARA S Okan (2013). A Study on Energy Splitting Between Spin-orbit Partners for Some Even-even Isotopic Chain of Closed Shell Nuclei Using RMF Model. VI. International Workshop on Nuclear Structure Properties,
Karabük, Turkey.

Projects

AGATA HPGe iz sürme dedektörlerinde nötronların gama ışınlarından ayırt edilmelerinin deneysel ve teorik incelenmesi. CÜBAP Project Coordinator. F-361 (2013).

Proton spinine gluon katkısının tek üst kuark üretimiyle incelenmesi. CÜBAP Project Employee. F-359 (2013).

2012

SCI-Indexed Papers

4) Akkoyun, S., et al. AGATA- Advanced Gamma Tracking Array. Nuclear Instruments Methods in Physics Research A, 668 (2012) 26-58.

3) N. Yildiz, M. Karabacak, M. Kurt, S. Akkoyun. Neural network consistent emprical physical formula construction for density functional theory based nonlinear vibrational absorbance and intensity of 6-choloronicotinic acid molecule. Spectrochimica Acta Part A, 90 (2012) 55-62.

2) Serkan Akkoyun and Nihat Yildiz. Consistent empirical physical formula construction for recoil energy distribution in HPGe detectors by using artificial neural Networks. Radiation Measurements, 47 (2012) 571-576.

Other Indexed Papers (TR-Dizin)

Serkan Akkoyun. AGATA Dedektörlerinde Yüksek Enerjili Gama Işın Etkileşmeleri. C.Ü. Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 33 (2012) 20-33.

Proceedings

V Vandone, S Leoni, D Assanelli, S Bottoni, A Bracco, F Camera, F C L Crespi, A Giaz, R Nicolini, L Pellegri (Among the authors: Akkoyun, S.). Study of the Order-to-Chaos transition in 174W with the AGATA-Demonstrator. Journal of Physics: Conference Series, 366 (2012) 012045.

2011

Proceedings

F.C.L. Crespi. Et al. (Among the authors: Akkoyun, S.). Response of AGATA Segmented HPGe Detectors to Gamma-Rays up to 15.1 MeV. IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record 978-1-4673-0120-6/11 (2011) 1147-1149.

2010

Proceedings

Şenyiğit, M., Akkoyun, S. et al. AGATA Demonstrator Test with a Cf-252 Source: Neutron-Gamma Discrimination. LNL Annual Report 2010, ISSN 1828-8545. Vandone, V. et al. (Among the authors: Akkoyun, S.) Study of the Order-to-Chaos Transition in W-174 with the AGATA-Demonstrator. LNL Annual Report 2010, ISSN 1828-8545. Crespi, F.C.L. et al. (Among the authors: Akkoyun, S.). Measurement of 15 MeV gamma-rays With the AGATA Cluster Detectors. LNL Annual Report 2010, ISSN 1828-8545.

2009

SCI-Indexed Papers

1) Ataç, A., Kaşkaş, A., Akkoyun, S., Şenyiğit, M., Hüyük, T., Kara, S.O., Nyberg, J. Discrimination of gamma rays due to inelastic neutron scattering in AGATA. Nuclear Instruments Methods in Physics Research A, 607 (2009) 554-563.

Projects

Gama ışın spektroskopisinde iz sürme tekniğinin geliştirilmesi ve AGATA projesine aktif katılım. TÜBİTAK 106T055. Scholar. 2006-2009.

Collaborators

Tuncay Bayram, Karadeniz Technical University, Turkey

HFB, RMF and artificial neural networks

Cafer Mert Yeşilkanat, Artvin Çoruh University, Turkey

Artificial neural networks

Nadjet Laouet and Fatima Benrachi, Frères Mentouri Constantine University, Algeria

Nuclear Shell Model

Jose Javier Valiente-Dobon, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (LNL), Italy

Gamma spectroscopy, GALILEO detectors

Mustafa Kemal Bahar, Sivas Cumhuriyet University, Turkey

Plasma Studies

Contact

Sivas Cumhuriyet University
Faculty of Science Department of Physics
Sivas, Turkey